Chả - Hải Sản Kỳ Hà

Chả - Hải Sản Kỳ Hà

Sắp xếp: Hiển thị:

Tam Giác Vàng

90,000₫

Chả tít

90,000₫

Chả ốc bươu

90,000₫

Chả mực mía

90,000₫

Chả Mực

110,000₫

Chả mai cua

100,000₫

Chả Hải sản

90,000₫

Chả Ghẹ

70,000₫

Chả cua huế

90,000₫