Sản Phẩm Khuyến Mãi

Sản Phẩm Khuyến Mãi

Sắp xếp: Hiển thị:

Tôm thẻ khô

190,000₫ 215,000₫

Ruột Hàu Sữa Pháp

75,000₫ 90,000₫

Cồi điệp nhật 30-35 cồi

150,000₫ 180,000₫

Khô mực 6-8 con

550,000₫ 700,000₫