Các Loại Chả

Các Loại Chả

Sắp xếp: Hiển thị:

Chả Mực

110,000₫

Chả Ghẹ

70,000₫

Chả Hải sản

90,000₫

Chả cua huế

85,000₫

Tam Giác Vàng

90,000₫

Chả tít

90,000₫

Chả ốc bươu

Hết hàng

Chả giò cá trích

Hết hàng

Chả Cốm

Hết hàng

Chả mai cua

Hết hàng

Chả mực mía

Hết hàng