Các Loại Chả

Các Loại Chả

Sắp xếp: Hiển thị:

Chả mực mía

85,000₫

Chả Ghẹ

70,000₫

Chả Hải sản

90,000₫

Chả Mực

110,000₫

Chả ốc bươu

90,000₫

Chả Cốm

80,000₫

Chả tít

90,000₫

Chả mai cua

100,000₫

Chả cua huế

85,000₫

Tam Giác Vàng

90,000₫

Chả giò cá trích

Hết hàng