Các Loại Cá

Các Loại Cá

Sắp xếp: Hiển thị:

Ruột cá lóc

50,000₫

Gân cá ngừ

60,000₫

Ức cá basa

50,000₫

Cá dứa 2 con/1kg

350,000₫