Các Loại Cá

Các Loại Cá

Sắp xếp: Hiển thị:

Cá Trích Phile

80,000₫

Khô sặc đồng

130,000₫

Cá lóc 1 nắng

90,000₫

Cá dứa 2 con/1kg

350,000₫

Cá mú đỏ vằn

290,000₫