Các Loại Cá

Các Loại Cá

Sắp xếp: Hiển thị:

Ruột cá lóc

50,000₫

Khô sặc đồng

130,000₫

Ức cá ba sa

60,000₫

Cá Trích Phile

80,000₫

Lườn cá thu

80,000₫

Cá mú đỏ vằn

239,000₫