Các sản phẩm từ Cua và Ghẹ

Các sản phẩm từ Cua và Ghẹ

Sắp xếp: Hiển thị:

Càng ghẹ A

140,000₫

Chả Ghẹ

70,000₫

Đùi cua cồ

140,000₫

Nem Cua Bể

85,000₫

Chả mai cua

100,000₫

Chả cua huế

85,000₫

Cua KingCrab

Hết hàng

Thịt Càng Cua

Hết hàng