Các sản phẩm từ Cua và Ghẹ

Các sản phẩm từ Cua và Ghẹ

Sắp xếp: Hiển thị:

Nem Cua Bể

85,000₫

Chả Ghẹ

70,000₫

Chả mai cua

100,000₫

Đùi cua cồ

150,000₫

Chả cua huế

90,000₫

Cua đồng xay

50,000₫

Càng ghẹ A

579,000₫

Thịt Càng Cua

1,000,000₫

Cua Nâu Na-Uy

379,000₫