Sản phẩm Nhập Khẩu

Sản phẩm Nhập Khẩu

Sắp xếp: Hiển thị:

Ốc Bulot Pháp

160,000₫

Cồi điệp nhật 30-35 cồi

150,000₫ 180,000₫

Lõi Vai bò Swift

290,000₫

Bào ngư baby

175,000₫

Nõn bào ngư 40-60 nõn/1kg

150,000₫ 170,000₫

Cánh gà giữa

75,000₫