Các Loại Tôm

Các Loại Tôm

Sắp xếp: Hiển thị:

Tôm thẻ khô

190,000₫ 215,000₫

Bánh phồng tôm

70,000₫