Các Loại Mực

Các Loại Mực

Sắp xếp: Hiển thị:

Răng Mực

95,000₫

Chả Mực

110,000₫

Chả mực mía

90,000₫

Râu mực khô

150,000₫

Khô mực 18-20 con

1,250,000₫