Các Loại Mực

Các Loại Mực

Sắp xếp: Hiển thị:

Râu mực khô

145,000₫

Chả Mực

110,000₫

Răng Mực

110,000₫

Chả mực mía

85,000₫

Khô mực 6-8 con

550,000₫ 700,000₫