Thực Phẩm Khô và 1 Nắng

Thực Phẩm Khô và 1 Nắng

Sắp xếp: Hiển thị:

Khô mực 6-8 con

550,000₫ 700,000₫

Tôm thẻ khô

190,000₫ 215,000₫

Cá dứa 2 con/1kg

350,000₫

Râu mực khô

145,000₫

Cá thu 1 nắng

270,000₫

Khô sặc đồng

130,000₫