Thực Phẩm Khô và 1 Nắng

Thực Phẩm Khô và 1 Nắng

Sắp xếp: Hiển thị:

Khô mực 6-8 con

1,290,000₫ 1,400,000₫

Khô mực 10-12 con

Hết hàng

Khô mực 14-16 con

Hết hàng

Khô mực 18-20 con

1,150,000₫

Khô mực 22-26 con

Hết hàng

Khô mực 28-32 con

Hết hàng

Khô mực 40-45 con

Hết hàng

Tôm thẻ khô

325,000₫

Cá dứa 2 con/1kg

350,000₫

Râu mực khô

150,000₫

Cá thu 1 nắng

270,000₫

Khô sặc đồng

130,000₫